Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen

  • Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
  • Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
  • Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
  • Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
  • Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen - Boeken over eenzaamheid shop - Mental Balance
Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen
Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen

Eenzaamheid - Ontmoetingen met ouderen

Kitty Martens

In onze vergrijzende samenleving voelen veel ouderen zich eenzaam. Uit onderzoek blijkt dat vooral in de laatste levensfase het percentage ouderen dat zich eenzaam voelt, sterk toeneemt. De uitgave Eenzaamheid helpt (toekomstige) zorgverleners in kaart te brengen waar eenzame ouderen behoefte aan hebben en biedt oplossingen om ouderen te ondersteunen in het omgaan met eenzaamheid.
In twee delen bespreken de auteurs het fenomeen eenzaamheid. Deel één belicht de theoretische kaders achter eenzaamheid en gaat in op vragen als: Wat is eenzaamheid en welke plaats heeft eenzaamheid in het leven van de mens? Welke gebeurtenissen en ervaringen in het leven van ouderen verhogen het risico op een eenzaam bestaan? Ook wordt stilgestaan bij mogelijke interventies en wordt een filosofisch perspectief op de mens geboden. In het tweede praktische deel van het boek zijn voorbeelden van interventies, levensverhalen van ouderen en fragmenten van interviews met mantelzorgers opgenomen. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met reflectievragen die de lezers helpen grip te krijgen op de betekenis van eenzaamheid voor ouderen en voor hen als zorgprofessional.
Dit boek is bedoeld voor studenten en professionals die in het werkveld te maken krijgen met ouderen en de problematiek van eenzaamheid moeten herkennen.
Kitty Martens is verplegingswetenschapper en werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat Mantelzorg van de Haagse Hogeschool. Deirdre Beneken genaamd Kolmer is opvoedingsfilosoof en lector Mantelzorg bij de Haagse Hogeschool.

Bestellen


Boeken over eenzaamheid suggesties