EMDR-therapie: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o.

  • EMDR Psychotherapie
  • EMDR Psychotherapie
  • EMDR Psychotherapie
  • EMDR Psychotherapie
  • EMDR Psychotherapie
EMDR-therapie: Amersfoort, Utrecht, Gooi e.o.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een vorm van psychotherapie om nare ervaringen uit het verleden redelijk snel en effectief te verwerken. Aanvankelijk werd EMDR gebruikt bij eenmalige (acute) trauma’s, maar latere studies lieten ook beduidende effectiviteit zien bij meervoudige (chronische) trauma’s, angstklachten en chronische pijn. De trauma’s kunnen betrekkelijk klein of juist zeer ingrijpend zijn zoals PTSS (posttraumatische stressstoornis), seksueel misbruik, slachtoffer van een geweldsdelict, inbraak, pestgedrag etc. Daarbij is het onbelangrijk wanneer de akelige ervaringen in iemands levensloop plaatsvonden; het kan variëren van de vroege jeugd tot vrij recent. De psychische klachten kenmerken zich vaak door vermijdingsgedrag, depressieve gevoelens, angst, schaamte, verdriet, schuld en boosheid.

Hoe gaat een EMDR-sessie in zijn werk?

Tijdens een EMDR-behandeling vraagt de EMDR-therapeut om te focussen op de akelige herinnering. Meestal begint dit door de herinnering opnieuw te beschrijven. Hierbij kunnen gedachten, gevoelens, lichaamssensaties, visuele beelden en soms zelfs geuren en smaken naar boven komen. De beleving gebeurt meestal met de ogen gesloten. De herbeleving kan nog versterkt worden door gebruik te maken van hypnotherapie. Vervolgens vraagt de therapeut de cliënt om de ogen te openen en maakt op ca. 30 cm afstand snelle vingerbewegingen: afwisselend van links naar rechts en weer van rechts naar links. De cliënt moet deze vingerbewegingen met de ogen blijven volgen en gelijktijdig focussen op het gevoel van de onaangename ervaring. De series van vingerbewegingen (sets) worden onderbroken door het sluiten van de ogen, waarbij men gevoelsmatig gericht blijft op de onaangename ervaring uit het verleden.

Wat is het werkingsmechanisme van EMDR?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de werking van EMDR nog deels onbegrepen is. De visuele stimuli (heen en weer gaande vingerbewegingen) stimuleren waarschijnlijk afwisselend de linker en rechter hersenhelft. De linker hersenhelft reguleert voornamelijk taal en cognitieve functies en de rechter hersenhelft is betrokken bij emoties, fantasie en het leggen van verbanden. De communicatie tussen de beide hersenhelften zou hierdoor gestimuleerd worden. Ook zou een doelbewuste overbelasting van het werkgeheugen tijdens de EMDR-behandeling, veroorzaakt door het afwisselend activeren van beide hersenhelften, er voor zorgen dat er geen geheugencapaciteit meer overblijft voor de koppeling tussen de herinnering en de bijbehorende negatieve emoties.

Wat wordt er met EMDR bereikt?

Wetenschappelijke studies hebben onomstotelijk bewezen dat EMDR-therapie de verwerking van ingrijpende pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden stimuleert. De onaangename herinnering verdwijnt niet, maar wordt wel losgekoppeld van de bijbehorende negatieve emoties. Deze emoties verminderen of verdwijnen vervolgens. EMDR maakt heel veel los en dit moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. EMDR is dan ook meestal een onderdeel van een therapeutisch proces, waarbij de EMDR-therapeut eerst psychisch draagvlak moet creëren alvorens verantwoord met EMDR kan worden begonnen.

EMDR is een zeer krachtige moderne therapievorm met een breed toepassingsgebied, maar zeker geen middel tegen alle psychische klachten.

Dr. Fons de Vries
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)

Praktijk Mental Balance
EMDR-therapie


EMDR-therapie voor Amersfoort, Vathorst, Leusden, Zeist, Utrecht, Gooi e.o.