Het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur

  • Het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur - Praktijk Mental Balance
  • Het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur - Praktijk Mental Balance
  • Het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur - Praktijk Mental Balance
  • Het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur - Praktijk Mental Balance
  • Het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur - Praktijk Mental Balance

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Amersfoort-Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken
Integratieve psychotherapie, hypnotherapie, relatietherapie en PDS-therapie

Het bestuur van de NBVH heeft een brief aan minister Schippers (volksgezondheid) geschreven waarin het haar zorgen uit over een aantal opleidingen, die doen voorkomen hypnotherapeuten op te leiden. Sommige van deze opleidingen zeggen dat je binnen 10 of zelfs 8 dagen al gecertificeerd hypnotherapeut bent. 

Onderstaande brief maakt duidelijk het grote verschil tussen een hypnotherapeut en een hypnotiseur:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ter attentie van Hare Excellentie mevrouw drs. E.I. Schippers
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag


Geachte mevrouw Schippers,


Namens de leden spreekt het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (verder: NBVH) zijn grote ongerustheid uit over een aantal zogenaamde opleidingen tot hypnotherapeut.
Wij willen ons nadrukkelijk distantiëren van deze korte opleidingen omdat ze niets te maken hebben met het zorgvuldig therapeutisch behandelen van cliënten. Dit laatste vraagt een opleiding van minimaal drie jaar waarin behalve aan de technieken ook veel aandacht besteed wordt aan de therapeutische grondhouding van de behandelaar.
De studenten van deze opleidingen leren alleen het technische 'kunstje' van het hypnotiseren zonder gedegen begeleiding voor het veilig therapeutisch toepassen van dit middel bij de cliënt. Daarmee kunnen ze grote schade aanrichten bij mensen met problemen.
Over een van die zeer korte opleidingen, Paradidakt, zijn afgelopen zomer Kamervragen gesteld na een brief van onze koepelorganisatie RBCZ en ons. Het UWV kende een subsidie toe voor een cursus van 10 dagen voor hypnose per telefoon, inclusief baangarantie!
Een van de andere opleidingsinstituten, Hypnoworld, biedt zelfs een opleiding tot erkend Internationaal Register Hypnotherapeut aan van 8 dagen. Zij suggereren middels hun logo een medische achtergrond, en hebben een zogenaamd internationaal register voor hypnotherapeuten. Wij hebben dit uitgezocht, en het blijkt alleen om Nederland en België te gaan met de opleiders van Hypnoworld en een klein aantal collega-opleiders die op dezelfde leest geschoeide opleidingen verzorgen als enige leden.
Het misbruik van de benaming 'hypnotherapeut' baart ons zorgen, omdat cliënten flink moeten betalen voor onprofessionele begeleiding en ernstige schade kunnen oplopen, en dan ook nog zonder de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Het niet hebben van klacht- en tuchtrecht is ook in strijd met de nieuwe wet Wkkgz die per 1 januari 2016 in werking is getreden.
Als professionele beroepsorganisatie waakt de NBVH over de kwaliteit van de bij haar aangesloten leden. Dit doen wij onder andere middels opleidings- en bijscholingseisen, klacht- en tuchtrecht. Het overgrote deel van onze leden voldoet al aan de nieuwe PLATO-eisen inzake de Psychosociale Basiskennis, of zal dit jaar het diploma behalen. De gekwalificeerde opleidingsinstituten hebben zich volledig aangepast aan de PLATO-eisen die ook door de verzekeraars gehanteerd worden. Wij nemen alleen nieuwe leden aan die van deze opleidingen komen.
Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat hypnotherapie door gekwalificeerde therapeuten reeds lang evidence based is. De 'kunstjes' van een hypnotiseur met een tiendaagse opleiding zijn dat niet.
Onlangs hebben wij geïnformeerd bij het Ministerie van VWS, alsmede de Inspectie van de Gezondheidszorg, of wij maatregelen zouden kunnen treffen tegen genoemde partijen. Dit blijkt helaas niet het geval, omdat genoemde instanties zich enkel uitspreken over organisaties binnen de reguliere zorg. Voor de complementaire zorg bestaat een dergelijk toetsend en eventueel sanctionerend orgaan jammer genoeg nog niet.
Wij realiseren ons dat uw mogelijkheden beperkt zijn, maar willen uitdrukkelijk onze zorg uitspreken over bovengenoemde ontwikkelingen. Wij nemen ons vak zeer serieus en werken als beroepsgroep hard om als volwaardige partij binnen de geestelijke gezondheidszorg te kunnen opereren.
Graag overleggen wij met u welke stappen eventueel genomen zouden kunnen worden.

Namens het bestuur van de NBVH,
Joyce Sauter
Voorzitter

18 februari 2016