In strijd met het coronavirus

  • In strijd met het coronavirus - Praktijk Mental Balance
  • In strijd met het coronavirus - Praktijk Mental Balance
  • In strijd met het coronavirus - Praktijk Mental Balance
  • In strijd met het coronavirus - Praktijk Mental Balance
  • In strijd met het coronavirus - Praktijk Mental Balance

Toen we in januari 2020 hoorden over een geheimzinnige luchtweginfectie, onderschatte Nederland de agressie van het virus. Normaal is een virus dat zich snel verspreid niet erg dodelijk en een dodelijk virus minder besmettelijk. Omdat we ons eigenlijk niet konden voorstellen wat er op ons afkwam, reageerden we niet snel genoeg, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Griekenland wel deden. En in plaats van de virustesten zelf te maken hebben we gewacht tot we ze konden kopen.
Deze pandemie is een stress test voor ons als mens. Het is een breuk met onze recente geschiedenis, een tijd waarin we in slaap gesust werden. We werden dikker en dus gevoeliger voor het virus. Er kwam steeds meer kooldioxide, methaan en stikstofoxide in de lucht, waardoor onze longen slechter werden en het virus meer schade kan aanrichten.
Virussen zijn een belangrijke graadmeter om te weten of we klaar zijn voor de toekomst, waar klimaatrampen op ons wachten. Het toont onze reactiesnelheid aan. Hoe snel we in staat zijn te reageren op onverwachte gebeurtenissen, daar zal het allemaal om draaien in het nieuwe tijdperk dat is aangebroken.

Lees het nieuwe boek van de vermaarde viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit:

In strijd met het coronavirus

Prof. Jaap Goudsmit:

Sinds 2011 bestudeert Jaap Goudsmit wanneer ouderdomsziekten beginnen, of ze uiteindelijk iedereen zullen treffen en hoe ze te voorkomen zijn. In het essay “Immorbidity, Spelling out a Life free from Dis-ease” uit 2015 onderbouwt hij dit concept en in het essay “The Time of your Life, staying healthy to the end” uit 2016 definieert hij immorbidity als “life-long immunity against the dis-eases that come with age and end life prematurely”. De term “immorbidity” is voor het eerst gebruikt door de science-fictieschrijver Wil McCarthy in zijn boek “The Collapsium” uit 2000 en wordt daar gebruikt als de weg naar onsterfelijkheid, een concept dat Goudsmit niet aanhangt.

In 2016 werd Goudsmit benoemd tot hoogleraar Natuurlijk Beloop en Pathogenese van Neurodegeneratieve Ziekten bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam en in datzelfde jaar werd hij benoemd tot hoogleraar Epidemiologie aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health. In 2019 is Goudsmit benoemd tot Acting Chief Scientific Officer van het Human Vaccines Project(www.Humanvaccinesproject.org)in New York City.

Goudsmit is een zeer productieve onderzoeker en is (mede-)auteur van meer dan 560 wetenschappelijke artikelen. Hij staat sinds 2001 in de lijst van de meest geciteerde wetenschappers volgens het Institute of Scientific Information. In oktober 2016 ontving Jaap Goudsmit een eredoctoraat van de Vrije Universiteit en het Medisch Centrum van de Vrije Universiteit voor zijn gehele wetenschappelijke oeuvre binnen de universiteit en in de farmaceutische industrie.

Online bestellen Coronasneltest...

Corona sneltest (Covid-19 zelftest)
Amersfoort (Utrecht)

Verdere informatie over corona...

Medische mondkapjes... 

Niet-medische mondkapjes...

Virus- en bacterie-luchtreinigers...

14 augustus 2020