Nieuwe boeken over EMDR

  • Nieuwe boeken over EMDR - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over EMDR - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over EMDR - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over EMDR - Praktijk Mental Balance
  • Nieuwe boeken over EMDR - Praktijk Mental Balance

EMDR is de eerste keuze voor het behandelen van zogeheten posttraumatische stress-stoornissen. Inmiddels is duidelijk dat in principe elke negatieve, emotioneel beladen herinnering (flash back) met behulp van EMDR kan worden bewerkt. Hierdoor is het mogelijk een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. Ook is gebleken dat EMDR goed kan worden ingezet voor het verwerken van flash-forward beelden, d.w.z. angst voor toekomstige situaties.

EMDR-i De i achter EMDR-i staat voor 'integratieve psychotherapie'. Therapeuten die gespecialiseerd zijn in integratieve psychotherapie zijn in staat om een klacht samenhangend te beoordelen en kunnen op basis daarvan de cliënt begeleiden in het adequaat en duurzaam oplossen van die klacht. Daartoe beschikt de integratieve therapeut over verschillende behandelvormen, waarvan EMDR tot de mogelijkheden behoort.

Nieuwe boeken over EMDR  vindt u ook op deze website.

Dr. Fons de Vries
EMDR-therapeut: lid EMDR-i Netwerk Nederland (ENN)

Praktijk Mental Balance
EMDR-therapie

5 september 2020