Rationeel Emotieve Therapie (RET)

  • Rationeel Emotieve Therapie (RET) - Praktijk Mental Balance
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET) - Praktijk Mental Balance
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET) - Praktijk Mental Balance
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET) - Praktijk Mental Balance
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET) - Praktijk Mental Balance

Albert Ellis ontwikkelde uit onvrede met de psychoanalyse waarvoor hij oorspronkelijk was opgeleid, Rationeel Emotieve Therapie (RET), een directieve therapie gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Uitgangspunt hierbij is dat mensen verantwoordelijkheid dragen voor hun emotionele reacties en gedragingen. RET is ook te beschouwen als een intentionele therapie, waarbij mensen hun reacties worden geanalyseerd wanneer hun intenties geheel of gedeeltelijk zijn geblokkeerd.
     De basis van RET is het zogenaamde ABC-model, waarbij A een Activerende gebeurtenis is (Activating event), B de Beschouwing of gedachte hierover (Beliefs) en C de Consequenties in gevoel of gedrag (emotional and behavioural Consequences). Belangrijke aanname hierbij is dat de emoties en gedragingen waar mensen last van hebben (C) niet direct veroorzaakt worden door een negatieve gebeurtenis of situatie (A), oftewel de feitelijke belemmering van hun intentie, maar door irrationele gedachten over deze gebeurtenis of situatie. De irrationele gedachte is vaak een imperatieve cognitie (bevelende of eisende gedachte) met een irreëel karakter, welke leidt tot inadequate emoties en disfunctioneel gedrag (C), waarbij de gestelde intenties niet bereikt kunnen worden. RET probeert de irrationele gedachte (B) uit te Dagen of te Destabiliseren (D van Dispute) en te vervangen door een Effectieve  nieuwe gedachte (E), welke leidt tot adequate emoties en functioneel gedrag. Hierbij kunnen de gestelde intenties wel bereikt worden. In dit uitgebreidere ABCDE-model, zijn A, B en C te beschouwen als de diagnostiek en D en E als de interventie.
     De stoïcijnse filosoof Epictetus uit de 1e eeuw na Christus formuleerde al de grondgedachte: “Mensen raken niet van streek door de dingen zelf, maar door de manier waarop ze ernaar kijken.”
RET voegt hieraan toe: door de manier van kijken te wijzigen kunnen gevoelens en gedrag mee veranderen.

Dr. Fons de Vries
Praktijk Mental Balance
Amersfoort-Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken
Integratieve psychotherapie, hypnotherapie, relatietherapie en PDS-therapie

 

21 november 2015