We gebruiken maar 10 % van onze hersencapaciteit; waar of niet?

  • We gebruiken maar 10 % van onze hersencapaciteit; waar of niet? - Praktijk Mental Balance
  • We gebruiken maar 10 % van onze hersencapaciteit; waar of niet? - Praktijk Mental Balance
  • We gebruiken maar 10 % van onze hersencapaciteit; waar of niet? - Praktijk Mental Balance
  • We gebruiken maar 10 % van onze hersencapaciteit; waar of niet? - Praktijk Mental Balance
  • We gebruiken maar 10 % van onze hersencapaciteit; waar of niet? - Praktijk Mental Balance

We gebruiken maar 10% van onze hersencapaciteit. Het lijkt een onuitroeibare constatering, die geen enkele wetenschappelijke basis heeft. Ook evolutionair gezien is een brein waarvan 90% braakt ligt uiterst onwaarschijnlijk. Alles wat niet gebruikt wordt in de evolutie verdwijnt. Ballast geeft een selectienadeel en zal uiteindelijk worden geëlimineerd.

Als 90% van het brein onnodig zou zijn, zouden mensen met kleinere, efficiëntere hersenen meer overlevingskansen hebben, gezien de grote energieconsumptie van het brein. Tot 20% van de totale energieconsumptie van het lichaam wordt namelijk door de hersenen gebruikt.

Zelfhulpboeken die ons willen doen geloven dat ze de sleutel bieden om die braakliggende hersencellen te gebruiken verkopen goed. Misschien maken ze de auteurs rijk, maar de lezers worden er niet intelligenter door.

Professor Lamme  hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam zegt er het volgende over: “Als je bedoelt dat er ergens in het brein nog 90% ongebruikte gebieden of cellen zitten is het natuurlijk aantoonbare onzin. Iedere cel heeft wel een functie, maar aan de andere kant zijn die cellen nooit tegelijkertijd in gebruik. Het is dus niet zo dat op elk ogenblik 100% van ons brein aan het werk is. Als ik een schatting moet geven zou ik zeggen dat elk moment maar ongeveer 10% van onze hersencellen actief is. Gelukkig maar, anders zouden we in een voortdurende staat epilepsie verkeren. Kortom op ieder gegeven moment is maar 10% van je brein actief, maar het volgende moment worden weer nieuwe cellen ingeschakeld. Ik denk dat het verhaal wordt verward met een ander verschijnsel, dat wel waar is: we zijn ons van hooguit 10 %, of ik denk zelfs minder, van wat er in ons brein gebeurt bewust. Bijna alle informatie die we verwerken dringt niet door tot het bewustzijn. We weten niet waarom we dingen doen en veel kennis die is opgeslagen is onbewust, maar dat we ons niet bewust zijn van onze kennis en drijfveren, betekent natuurlijk niet dat ze er ook niet zijn. En het wil ook niet zeggen dat de hersencellen die we nodig hebben om herinneringen op te slaan waarvan we ons meestal niet bewust zijn, maar een beetje zitten te niksen.”

Lamme geeft dus aan dat minimaal 90% van onze brein onbewust werkt. Hypnotherapie is een therapie bij uitstek om contact te maken met ons onbewuste. Of moderne hypnotherapie het gehele onbewuste domein kan blootleggen durf ik niet te zeggen. Feit is wel is dat het een van de meest succesvolle vormen van psychotherapie is om onbewuste drijfveren, driften en keuzes te exploreren en positief gewenst te beïnvloeden.

Dr. Fons de Vries
Praktijk mental Balance

Amersfoort-Utrecht, Gooi, Gelderland en omstreken
Integratieve psychotherapie, hypnotherapie, relatietherapie en PDS-therapie

Boeken over:

Psychologie

Hypnotherapie

9 maart 2016